Nasza oferta

Konsultacje

 • Doradztwo w zakresie doboru odpowiednich dźwigów do charakteru obiektu i istniejących możliwości technicznych
 • Propozycje zastosowania różnych komponentów dźwigowych

Projektowanie

 • Opracowanie wytycznych do wykonania projektów budowlanych i konstrukcyjnych
 • Opracowanie projektów montażowych i modernizacyjnych dźwigów
 • Opracowanie projektów konstrukcyjnych nietypowych rozwiązań

.

Montaż dźwigów

 • Produkcji własnej
 • Produkcji innych dostawców

Kompletowanie dostaw dźwigów

 • Z napędem elektrycznym
 • Z napędem hydraulicznym

Serwis konserwacyjny

 • Oferujemy serwis konserwacyjny wszystkich typów dźwigowych produkcji własnej oraz innych producentów, zapewniając całodobowe pogotowie dźwigowe. Kładziemy nacisk na jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo użytkowników

Modernizacja dźwigów

 • Wszystkich typów z wykorzystaniem elementów i zespołów dźwigowych najnowszych technologii

Produkcja elementów i zespołów dźwigowych

 • Ramy kabinowe wszelkich typów
 • Ramy przeciwwagowe
 • Kompletne przeciwwagi
 • Kabiny metalowe lakierowane proszkowo, laminowane, przeszklone, z blach nierdzewnych o różnych wzorach i kolorach
 • Konstrukcje zespołów napędowych do maszynowni górnych, dolnych oraz dźwigów bez maszynowni
 • Konstrukcje wsporcze do mocowania prowadnic kabinowych i przeciwwagowych