NASZA HISTORIA

Firma „PolLift” powstała w 1989 roku i została wpisana do ewidencji działalnoœści gospodarczej w Urzędzie Gminy Zabierzów pod nr 71/89. Działalnoœść firmy trwała nieprzerwanie do 2003 r.

W tym okresie firma mogła się poszczycić wieloma osiągnięciami w zakresie projektowania dŸźwigów,kompletowania dostaw oraz montażów dŸźwigów wszystkich typów w różnych obiektach mieszkalnych i przeznaczonych do użytku publicznego.

Równolegle była prowadzona działalnoœść w zakresie serwisu konserwacyjnego wytworzonych dŸźwigów,
modernizacji dŸźwigów wyeksploatowanych 
oraz produkcji niektórych elementówzespołów dźŸwigowych.

Następstwem profesjonalnej działalnośœci firmy był wzrost zamówień na nasze usługi w wyniku czego w 2003 roku firma została przekształcona w spółkę cywilną.

Firma posiada nadane przez Urząd Dozoru Technicznego w Krakowie uprawnienia do wytwarzania dŸźwigów
nr UD-12-4-W/2-00 oraz uprawnienia do modernizacji dźŸwigów UD-12-4-P/1-04.

Załogę firmy stanowią właœściciele i pracownicy z wieloletnim doœświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami oraz niezbędnymi uprawnieniami. Pozwala to na podejmowanie trudnych decyzji i nietypowych wyzwań.

Zadowolenie naszych klientów z wykonywanej przez nas pracy, zobowiązuje nas do ciągłego rozwoju, podnoszenia zakresu i poziomu usług.

Naszą ambicją jest projektowanie, wytwarzanie, montaż i modernizacja dŸźwigów w oparciu o najnowsze technologie. Przez swoją działalność pragniemy mieć udział w zadowoleniu naszych klientów korzystających
z naszych usług.

NASZA OFERTA

Dojazd

Podaj poniżej adres do wyliczenia trasy